Agenda


Agenda wijkraad Boxmeer Noord 1 april om 19.30

1. Opening
2. Notulen 11-3-2019
3. Financiën
4. Schilders pad
5. Bewonersavond 16 april 2019
6. 75 jaar vrijheid BING
7. Koningsdag
8. W.V.T.T.K
9. Rondvraag
10. Afsluiting