De wijkraad Boxmeer noord.

De wijk omvat het gedeelte van Boxmeer gelegen tussen de Spoorstraat, Beugenseweg, de A77 en het spoor. Het omvat de wijken Bakelgeert noord, Hollesteeg, hofstede Elderom en de Maasbroekse blokken en is daarmee de grootste wijk in de gemeente Boxmeer in aantal bewoners. De wijkraad is er voor de leefbaarheid in de wijk en krijgt hiervoor een budget van de gemeente. Ze hebben een korte lijn met de gemeente en andere instanties.
De kern Boxmeer omvat 5 wijkraden deze hebben geregeld overleg met elkaar en houden gezamenlijke activiteiten. Voor meer informatie kan men terecht op de gezamenlijke website https://www.wijkradenboxmeer.nl